Welke stappen moet u zetten om uw merk te beschermen?

U heeft een nieuw merk en dat wilt u beschermen. Hoe werkt dat?

Goede  merkbescherming bestaat uit drie stappen:

 • Onderzoek
 • Registratie
 • Bewaking

Maar hoe werkt dat precies, merkbescherming? Wat moet u weten en hoe pakt u dat aan? Wij helpen u graag.  

Download onze informatiebrochure en ontvangt informatie over hoe u uw merk actief kunt beschermen in 3 stappen.

Maximale merkbescherming in 3 stappen warp

WILT U UW MERK PROFESSIONEEL LATEN REGISTREREN?

Neem dan contact op met een merkenadviseur.

0294 490 900 NEEM CONTACT OP

MAXIMALE MERKBESCHERMING IN 3 STAPPEN

U heeft een nieuw merk en dat wilt u beschermen. Hoe werkt dat?

Merken worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden en ze een eigen karakter te geven. Ze kennen veel verschijningsvormen. Van bedrijfsnaam of productnaam tot logo, vorm of kleur.

Door uw merk vast te leggen in het merkenregister verkrijgt u een merkrecht. Op basis van uw merkrecht kunt u optreden tegen inbreuk op uw merk. Enkel gebruik van uw merk levert geen rechten op. Registratie ervan is noodzakelijk om bescherming te verkrijgen. Lees hier meer over waarom u uw merk moet registreren.

Maar hoe werkt dat precies, merkbescherming? Wat moet u weten en hoe pakt u dat aan? Wij helpen u graag.

Goede merkbescherming bestaat uit drie stappen:

 1. Onderzoek
 2. Registratie
 3. Bewaking

Registreren van een merk alleen is niet voldoende. Voorafgaand onderzoek om de beschikbaarheid van een merk te bepalen is essentieel. En eenmaal uw merk geregistreerd, dan is het van belang dat uw merk goed wordt bewaakt tegen inbreukmakers. Lees hier meer over hoe merkbewaking u kunt helpen.

Hieronder leggen wij de drie stappen voor goede merkbescherming uitgebreider uit.

Stap 1: Onderzoek

Met een miljoen merken alleen al in het Benelux register is de kans zeer reëel dat er een merk bestaat dat hetzelfde is of sterk lijkt op het merk dat u wilt registreren en ook nog bedoeld is voor dezelfde producten of diensten. Wilt u uw merk ongestoord introduceren en gebruiken? Dan is het verstandig om vóór de registratie het merk te onderzoeken of het daadwerkelijk beschikbaar is. Zo voorkomt u dat u inbreuk maakt op oudere rechten van derden met alle gevolgen van dien.

De voordelen van merkonderzoek:

 • U bent bekend met de mogelijke risico’s van rechten op oudere merken.
 • Eventuele conflicten met merkhouders van oudere rechten kunnen van tevoren worden geëlimineerd. Zo is er vrij baan voor registratie en gebruik van uw merk.
 • Een onderzoek is slechts een kleine investering in vergelijking met mogelijk zeer grote (financiële) gevolgen.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de beschikbaarheid en de eventuele risico’s. Lees hier meer over in onze blogs Welke merkonderzoeken zijn er? of 4 tips voor merkonderzoeken.

Stap 2: Registratie

Elk teken dat dient ter onderscheiding van producten of diensten kan als merk geregistreerd worden. Denk aan:

 • Bedrijfsnamen (handelsnaam)
 • Productnamen
 • Logo’s
 • Cijfers- en lettercombinaties
 • Speciale schrijfwijzen
 • Vormen van producten of verpakkingen
 • Portretten
 • Klanken
 • Slagzinnen
 • Kleuren

Een belangrijke voorwaarde is dat een merk onderscheidend vermogen heeft. Beschrijvende merken, zoals ‘milk & fruit’ voor een drankje op basis van melk en fruit, kunnen niet als merk worden geregistreerd. Dergelijke benamingen zijn te algemeen van aard voor de producten waarvoor het is bedoeld.

Bij een merkaanvraag moet namelijk een opgave worden gegeven voor welke producten of diensten het merk is bedoeld. Op die manier kunnen twee dezelfde merken voor totaal andere producten naast elkaar bestaan. Denk aan DOVE voor chocolade en DOVE voor doucheproducten. Of AJAX de voetbalclub, AJAX voor reinigingsproducten en AJAX voor brandblussers.

Uiteraard is het verder nog belangrijk om te bepalen waar u het merk wilt registreren. Het is niet mogelijk om met één registratie wereldwijd te registreren. Maar er zijn wel verschillende systemen waarbij in één keer een groot aantal landen gedekt zijn. Wilt u meer lezen over merkbescherming in het buitenland, kijk dan hier.

Een handig stappenplan over hoe te beginnen bij een merkregistratie leest u in ons blog Stappenplan registratie, waar te beginnen?

Stap 3: Bewaking

Met een geregistreerd merk krijgt u het exclusieve recht op het merk. Op grond daarvan kunt u optreden tegen merken die hetzelfde zijn of erg lijken op uw merk. U moet als merkhouder wel zélf uw merk actief verdedigen. De merkeninstantie zal een aanvraag van eenzelfde of een gelijkend merk niet weigeren omdat uw merk al bestaat. Het initiatief om bezwaar te maken ligt bij u. Maar hoe weet u of een bezwaarlijk merk wordt aangevraagd?

Neem uw merk op in het bewakingsysteem. Alle merken die worden ingediend om te worden geregistreerd, worden dan vergeleken met uw merk. Lijkt een merk te sterk? Dan krijgt u daarvan direct bericht en kunt u actie nemen. Een registratie van een merk is één, maar een actieve verdediging tegen inbreukmakers is minstens zo belangrijk.

De voordelen van bewaking:

 • Met merkbewaking bent u in een zo vroeg mogelijk stadium bekend met inbreuk op uw merk zodat de schade aan uw merk wordt beperkt.
 • Merkbewaking werkt kostenbesparend! Er kan gebruik worden gemaakt van speciale bezwaarprocedures waardoor een dure gang naar de rechter wordt vermeden.
 • Door merkbewaking kunt u snel optreden en is een wederpartij eerder geneigd zijn voorbereidingen te stoppen dan wanneer hij enkele jaren het inbreukmakende merk of de inbreukmakende handelsnaam gebruikt.
 • Merkbewaking is essentieel voor het actief beschermen van uw merk.

Lees ons blog: Welke soorten merkbewaking zijn er?

Bij het beschermen van een merk komt heel wat kijken. Gelukkig zijn er merkenadviseurs voor wie het merkenrecht gesneden koek is en die u graag helpen bij het onderzoeken, registreren en bewaken van van uw merk. Bij Knijff werken ruim zeventig professionals elke dag aan duizenden merken wereldwijd. Dat doen wij natuurlijk ook heel graag van u.

Wilt u uw merk beschermen? Neem dan contact met ons op.